सार्वजनिक विवरण (२०८० कार्तिक १ देखि २०८० पौष मसान्तसम्म)

18 January, 2024

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०८०  असोज  १ देखि २०८० पौष मसान्तसम्म)