Contact Us

Address

नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
जावलाखेल, ललितपुर, नेपाल ।

Email Address

Phone