सर्वेक्षण अनुमति तथा प्रमाणिकरण सम्बन्धमा ।

सर्वेक्षण अनुमति तथा प्रमाणिकरण सम्बन्धमा ।
11 July, 2024

कर्मचारीको नाम सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

कर्मचारीको नाम सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
11 July, 2024

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । 
4 July, 2024

आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा

आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा
23 June, 2024

सार्वजनिक विवरण (२०८० माघ १ देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम...
28 April, 2024

Invitation of Electronic Bids

Supply, Delivery, Installation, and Operation of Radar Level Sensor, Data Collection Platform and ot...
5 February, 2024

सार्वजनिक विवरण (२०८० कार्तिक १ देखि २०८० पौष मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम...
18 January, 2024

नविनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना (MIIP) को वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) को मस्यौदा प्रतिबेदन तयारीको लागि राय सुझाब सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना 

नविनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना (MIIP) को वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) को मस्यौदा प्रतिबेदन तयारी...
2 December, 2023

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०८० श्रावण १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  वमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम...
30 October, 2023

अध्ययन कार्यक्रम सम्बन्धि

अध्ययन  कार्यक्रम सम्बन्धी
28 May, 2023