नविनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना र त्यस क्षेत्रका अन्य सिंचाइ आयोजनासंगको अन्तरसम्बन्ध तथा जानकारी

नविनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना र त्यस क्षेत्रका अन्य सिंचाइ आयोजनासंगको अन्तरसम्बन्ध तथा जानकारी
11 July, 2023

छडको रासायनिक परिक्षण गराउने सम्बन्धमा ।

16 March, 2023

सार्बजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा

9 March, 2023

विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ मा अमुल्य राय/सुझाव सम्बन्धमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरेको&...
5 March, 2023

अटिजम भएका व्यक्तिको हेरचाह सम्बन्धि अभिभावक तथा बालबालिका तालिम सम्बन्धमा

अटिजम भएका व्यक्तिको हेरचाह सम्बन्धि अभिभावक तथा बालबालिका तालिम लिन इच्छुकले संलग्न format बमोजिम व...
23 January, 2023

निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

आयोगको बैठक संख्राया ७९/२०७९ मिति २०७९/०४/१५ मा बसेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव नं ३५८ सम्बन्धि निर्ण...
25 August, 2022

जानकारी सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा 
31 August, 2021

निर्णय (राष्ट्रसेवक कर्मचारी वृक्षारोपण अभियान) कार्यान्वयन सम्बनधमा

निर्णय (राष्ट्रसेवक कर्मचारी वृक्षारोपण अभियान) कार्यान्वयन सम्बन्धमा
31 August, 2021

पानीमापन, बाली उत्पादकत्व तथा सिंचाइ सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धी विवरणहरु संकलन अद्यावधिक गरी नियमित रुपमा विभागमा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा

पानीमापन, बाली उत्पादकत्व तथा सिंचाइ सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धी विवरणहरु संकलन अद्यावधिक गरी नियमित र...
26 July, 2021

Procedural Guideline for Integrated Crop and Water Management Program for Sustainable Irrigation System, 2021 कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

Procedural Guideline for Integrated Crop and Water Management Program for Sustainable Irrigation Sys...
18 July, 2021