जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (कार्तिक - पौष २०७९)

27 January, 2023

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरीएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७९ कार्तिक १ देखि पौष मसान्त )